Nasza firma nie posiada sztywno określonego cennika. Ceny każdorazowo są negocjowane z klientem. Ostateczna cena za nasze usługi jest wypadkową kilku elementów, w tym:

 • rozmiaru działalności klienta
 • ilości księgowanych dokumentów
 • ilości pracowników
 • rodzajów prowadzonych ewidencji
 • branży, w której działa klient

Prezentujemy ramowy cennik, zawierający ceny minimalne za daną kategorię usług (ceny netto):

 • Księgi rachunkowe – od 500,00 zł*
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) bez rozliczeń VAT – od 120,00zł
 • KPiR wraz z rozliczeniami VAT – od 140,00zł
 • Ryczałt bez rozliczeń VAT – od 100,00 zł
 • Ryczałt wraz z rozliczeniami VAT – od 120,00 zł
 • Obsługa kadrowo – płacowa – od 30,00 zł (za pracownika)
 • Rozliczenie ZUS przedsiębiorcy: wliczone w cenę obsługi księgowej
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego: równowartość faktury wystawionej za ostatni miesiąc roku obrachunkowego
 • Reprezentacja przed urzędami w zakresie wynikającym z realizowanej umowy: bezpłatnie
 • Promocja dla nowych Klientów – przez 2 miesiące 50% uzgodnionej ceny.

* posiadamy odrębną, atrakcyjną ofertę cenową dla stowarzyszeń

Formularz wyceny usług księgowych

Nazwa firmy:
Rodzaj działalności:
Forma księgowości:
Liczba właścicieli:
Liczba zatrudnionych:
Ilość dokumentów w miesiącu:
Płatnik VAT:
Rozliczenia zagraniczne:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

Osoba do kontaktu:

Dodatkowe informacje: